Hij is verrezen !

N° 77 – September-Oktober 2015

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Franciscus onderwijst opnieuw het credo

Het ene editoriaal na het andere komt steeds duidelijker het portret van de huidige paus tevoorschijn: een heilige, die ongetwijfeld besmet is door het Tweede Vaticaans Concilie, die geen precieze en globale doctrine heeft, maar van wie de bedoelingen gevoed worden door zijn oprecht geloof. Het feit dat die bedoelingen zo in harmonie zijn met de alomvattende leer van onze vader, abbé de Nantes, zou moeten volstaan om te begrijpen dat wat deze paus bezielt niet de slechte geest van zijn voorgangers is. 

Wanneer werden de Evangelies geschreven ?

Een papyrusfragment met een passage uit het Mattheüsevangelie werd door de befaamde Duitse papyroloog Carsten Peter Thiede kort na het jaar 70 gedateerd, dus op een moment dat veel ooggetuigen van het optreden van Jezus nog in leven waren. De bewijsvoering zet de modernistische theorieën over Formgeschichte, “ oerbronnen ” en "protovormen" op losse schroeven: het lijkt er meer en meer op dat de Evangelies gewoon geschreven werden... door de Evangelisten naar wie ze genoemd zijn !

België in de Grote Oorlog
7. Eén tegen allen

Wanneer men een eeuw na de feiten terugblikt op de houding van koning Albert tijdens de Eerste Wereldoorlog, kan men alleen maar bewondering opbrengen voor de juistheid van zijn analyses en voor de consequente politiek die hij in de lijn daarvan voerde. Dat de andere hoofdrolspelers in de grote Europese tragedie het meestal grondig met hem oneens waren en dat dit tot felle spanningen leidde, werd later in de roes van de overwinning weggemoffeld. Maar de waarheid heeft haar rechten.