Bijbel

De godsdienst van de Bijbel:
verwerpelijk, gerechtvaardigd, voorbijgestreefd

Wie de Bijbel doorbladert zonder veilige gids en hier en daar een willekeurige passage leest, kan slechts in de war gebracht worden en afkeer voelen. Hij zal hem niet begrijpen of naar waarde schatten en hem voor altijd opzij leggen. «Wat betekent dit boek in vergelijking met de Griekse en Latijnse meesterwerken?» Die kritiek is niet zonder reden. Zijn wijzelf bij de lectuur van de Bijbel niet vaak geschokt en geërgerd geweest, zelfs diep gekwetst?

De godsdienst van de Bijbel: verwerpelijk, gerechtvaardigd, voorbijgestreefd
2. Een gerechtvaardigde godsdienst

Heeft de godsdienst van de Bijbel vanaf zijn ontstaan, of tenminste vanaf Abraham, tot aan de verwoesting van Jeruzalem in 70 v. Chr. een positieve rol gespeeld in de vooruitgang van de wereld? Zo ja, dan is hij gerechtvaardigd en onmisbaar voor een juist begrip van de totale lotsbestemming van de mensheid. Dan mag hij niet verworpen worden omwille van ronduit afstotelijke elementen, zoals rusteloze vernieuwers dat doorheen de eeuwen deden.

De godsdienst van de Bijbel: verwerpelijk, gerechtvaardigd, voorbijgestreefd
3. Een voorbijgestreefde overgangsgodsdienst

In de tekenen en de godsspraken van het Oude Testament moeten we de voorafbeelding zien van de mirakels en mysteries van de volmaakte godsdienst die komt. Dezelfde God schiep de antieke voorafbeelding (het Oude Testament) reeds naar het model van de toekomstige realiteit (het Nieuwe Testament) die Hij voor ogen had. Zo is het Nieuwe het volmaakte antwoord op het Oude en vullen beide elkaar aan tot in eeuwigheid.