Bijbel

De godsdienst van de Bijbel:
verwerpelijk, gerechtvaardigd, voorbijgestreefd

Wie de Bijbel doorbladert zonder veilige gids en hier en daar een willekeurige passage leest, kan slechts in de war gebracht worden en afkeer voelen. Hij zal hem niet begrijpen of naar waarde schatten en hem voor altijd opzij leggen. «Wat betekent dit boek in vergelijking met de Griekse en Latijnse meesterwerken?» Die kritiek is niet zonder reden. Zijn wijzelf bij de lectuur van de Bijbel niet vaak geschokt en geërgerd geweest, zelfs diep gekwetst?