DE GODSDIENST VAN DE BIJBEL
VERWERPELIJK, GERECHTVAARDIGD, VOORBIJGESTREEFD

WIE de Bijbel doorbladert zonder veilige gids en hier en daar een willekeurige passage leest, kan slechts in de war gebracht worden en afkeer voelen. Hij zal hem niet begrijpen of naar waarde schatten en hem voor altijd opzij leggen. «Wat betekent dit boek in vergelijking met de Griekse en Latijnse meesterwerken?» Die kritiek is niet zonder reden. Zijn wijzelf bij de lectuur van de Bijbel niet vaak geschokt en geërgerd geweest, zelfs diep gekwetst?

In een meesterlijke studie gaat abbé de Nantes dieper in op het probleem. Hij toont aan dat het fanatisme en het racisme van de Bijbel inderdaad tegen de borst stoten, maar dat we verder moeten kijken en er de "pedagogie" van God moeten in herkennen, die de mensheid met vallen en opstaan geduldig voorbereidt op de Blijde Boodschap van zijn Zoon.