«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven

Tijdens het Pinksterweekeinde van 1992 hield abbé de Nantes een sessie voor de jeugd onder de titel: Splendor veritatis, «de schittering van de Waarheid». Wat hij toen uiteenzette, is vandaag nog even actueel.

«Wat is het dieper kwaad dat wij moeten bestrijden? Het is de decadentie van wat men de “cultuur” noemt. We worden barbaren. Onze beschaving is door voortdurende revoluties en invraagstellingen zozeer ten gronde gericht dat er geen sprake meer is van een echt menselijke beschaving. En bovendien heeft het laïcisme, de secularisering van de christenen, ertoe geleid dat de ware godsdienst verdwenen is. Geen geloof, geen hoop en geen naastenliefde meer…

«Daarom wil ik jullie een nieuwe kijk op het leven te geven. Ja, want ik wil niet weten van de oude kijk. Die was wel juist en katholiek, maar is in jullie geesten door teveel kwaadaardige laster besmeurd. Als men voor jullie terug de oude moraal opdiept, de antieke moraal van de Tien Geboden, de moraal van de rechten van God, dan is het alsof men jullie een domper opzet: het dringt niet door. Daarom willen we iets nieuws. En we hebben gelijk! Die nieuwe blik willen we zuiveren van al het vuil dat jullie in onze moderne tijd opgedrongen is: schaamteloosheid, brutaliteit, goddeloosheid.»