Het relationisme van abbé de Nantes

GEORGES de Nantes onderwees op volwassen leeftijd een leer waarvan hij de beginselen als jonge student ontdekt had: dat de grote rijkdom van het leven, van de menselijke wezens, ligt in hun relaties met andere wezens en niet in het cultiveren van het eigen "ik". En de belangrijkste relatie, die aan elk wezen zijn kostbaarste karakter geeft, is de relatie waarmee alles begint: het is God die ons op elk moment in het bestaan plaatst.