Hij is verrezen !

N° 85 – Januari-Februari 2017

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


« Bid veel voor de heilige vader »

Meer dan ooit is Franciscus de « wankelende » paus uit het Derde Geheim van Fatima : woorden en daden van diep geloof wisselen af met bevreemdende toegevingen aan de geest van zijn twee voorgangers en het Concilie. Wat zal de paus op 13 mei 2017 in Fatima doen ? Zal hij de biecht aanbevelen en het rozenhoedje doen bidden, zoals hij deed op 4 augustus jl. in de Portiunculakapel van Assisi ? Onze eerste opdracht is te bidden, veel te bidden voor onze H. Vader.

« De Koning van de Joden » : de authentieke relikwie van de Titulus Crucis

In de kerk van Santa Croce in Gerusalemme in Rome vereert men het opschrift dat Pilatus boven het Kruis van Jezus liet aanbrengen. Een vrome traditie zonder fundament ? Zo wilde de tv-keten Arte het graag voorstellen, maar broeder Bruno geeft een sluitende argumentatie dat het wel degelijk om het originele opschrift gaat, in drie talen gegrift op een houten plankje. Zijn bewijsvoering vindt steun in nader onderzoek door de Duitse specialist Carsten Peter Thiede.

De Z. Edward Poppe - 3. « Hoe verlang Ik dat het vuur brandt?! »

« Mijn schoonste levenswerk », noemde priester Poppe het?: de Eucharistische Kruistocht in Vlaanderen, een initiatief van een pater norbertijn dat door toedoen van priester Poppe een weergaloos succes werd. Hij vatte ook het plan op om van de Vlaamse Beweging opnieuw een katholieke beweging te maken door ze te doordringen van de geest van de E. K. Maar het liberaal-katholicisme van zijn bisschop, en vooral van kardinaal Mercier, verzette zich daartegen...