Congo

België en zijn kolonie

Het koloniale verleden van ons land wordt tegenwoordig ongenadig neergesabeld. Niet alleen wordt Leopold II, de stichter van de Congostaat, letterlijk van zijn voetstuk gehaald, maar ook alles wat de Belgen op materieel en spiritueel vlak in Congo realiseerden wordt verdacht gemaakt, geminacht en bespot. Werden er fouten gemaakt  ? Ongetwijfeld. Het is echter een grove onrechtvaardigheid om het beschavend werk van België zo ongegeneerd van de tafel te vegen. Kent men dan het verschrikkelijk wedervaren van de Congolezen sinds de onafhankelijkheid niet  ?

Congo-Vrijstaat, droom of nachtmerrie?

Al te gemakkelijk stelt men het tegenwoordig voor alsof de Congostaat van Leopold II een vrijhaven voor de grootst mogelijke willekeur was, een land zonder God of gebod. Dat klopt niet. De vorst wou niet weten van een pseudostaat, integendeel: hij legde de nadruk op « de minutieuze uitvoering van onze orders voor de ontwikkeling van de welvaart en de beschaving in de Vrijstaat, waarvan wij een modelstaat willen en moeten maken.» En wat dan met het "rood rubber"?

Het Congolees mirakel

De kolonie Belgisch-Congo heeft slechts iets meer dan een halve eeuw bestaan: van 1908 tot 1960. In die korte tijdsspanne maakten onze landgenoten van Congo de meest geïndustrialiseerde kolonie van Afrika, waar de zwarte loontrekkenden tot de best betaalde van het hele continent behoorden. Het liep niet allemaal van een leien dakje - de impact van beide Wereldoorlogen was erg groot - maar wij hebben geen enkele reden om ons te schamen voor wat we presteerden, integendeel!