Hij is verrezen !

N° 98 – Maart-April 2019

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


De actualiteit doorgelicht
Het probleem van de immigratie in een katholiek perspectief

Op 18 november 2018 organiseerden de Kleine broeders van het H. Hart, de communauteit gesticht door abbé de Nantes, in Parijs een « Controverse sur l’immigration et l’islamisation». Dit dispuut had de vorm van een rollenspel, waarbij voor- en tegenstanders van de opvang van migranten met elkaar in discussie gingen. Bedoeling was de foute standpunten met argumenten te weerleggen en tot effectieve, toekomstgerichte besluiten te komen.