Hij is verrezen !

N° 104 – Maart-April 2020

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Een verandering van tijdperk

Aan wie zich afvraagt waar we met de Kerk naartoe gaan, gaf paus Franciscus een klaar en helder antwoord tijdens zijn kerstwensen aan de Romeinse Curie eind vorig jaar: «Wij zijn niet meer in de tijd van de christenheid, dat is gedaan! Wij zijn niet meer de eersten en ook niet diegenen naar wie het meest geluisterd wordt! Wat wij beleven is niet alleen een tijdperk van veranderingen, maar een waarachtige verandering van tijdperk.» Waarin de katholieke godsdienst zelf veranderd wordt?  

De heilige en de sultan
Was Sint-Franciscus een voorloper van de oecumene?

In een werk uit 2007 behandelt de Amerikaanse historicus John Tolan de fameuze ontmoeting tussen Sint-Franciscus van Assisi en sultan Malik Al-Kamil in 1219, een ontmoeting waarvan de auteur het belang onderstreept in de geschiedenis van de franciscaanse orde en van de Kerk in haar geheel. Ging het bij de "Poverello" om een poging tot oecumene, met respect voor de islam? Zo luidt de hedendaagse interpretatie, waarop paus Franciscus zich baseerde voor zijn reis naar Abu Dhabi. Maar is die interpretatie ook juist?