Hij is verrezen !

N° 106 – Juli-Augustus 2020

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Het mysterie van de H. Lijkwade

In januari 2020 verscheen in het tijdschrift «Scientia et fides» een boeiend artikel over de H. Lijkwade van Turijn van de hand van prof. Bernardo Hontanilla Calatayud: Tekenen van leven op de Figuur op de Lijkwade van Turijn (Signos de Vida en la Figura de la Síndone de Turín). We willen zijn studie graag kritisch becommentariëren, want het wetenschappelijk onderzoek van en de devotie tot de beroemde relikwie liggen ons nauw aan het hart, in de lijn van broeder Bruno Bonnet-Eymard die de grote Franse specialist van de Lijkwade is.

Een relationele theologie

«Is het niet storend om met hetzelfde woord “persoon” in de mensenwereld het onafhankelijk wezen aan te duiden dat jaloers zijn rechten bewaakt, terwijl het in de goddelijke wereld gaat om Personen die alleen maar relatie zijn en totale gave van de een aan de ander? Zouden de menselijke personen niet moeten gedefinieerd worden naar het beeld en de gelijkenis van de goddelijke Personen, eerder dan tegengesteld aan hun bewonderenswaardige volmaaktheid?» (Georges de Nantes als student)

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
10. De genezing van de blindgeborene

Wanneer Jezus een blindgeborene geneest, zijn de Farizeeën en Schriftgeleerden in alle staten. Ze roepen de ouders van de man, maar die houden zich op de vlakte. Hun antwoord maakt duidelijk dat zij bang zijn voor de almacht van de vijanden van Jezus. Sint-Jan onderstreept dat trouwens ook: «Zo spraken zijn ouders uit vrees voor de Joden. Want die waren reeds overeengekomen om iedereen uit de synagoge te bannen die Hem als de Christus beleed.»