Hij is verrezen !

N° 112 – Juli-Augustus

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
3. De aanbeden waarheid

De mens bevindt zich in een wereld die langs alle kanten het bestaan van God uitschreeuwt. Wanneer hij dan toch weigert om die God te eren, maakt hij zich schuldig aan goddeloosheid. Sint-Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief: «Gods toorn daalt neer uit de Hemel over al de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid geweld aandoen.» “Geweld aandoen” betekent hier dat ze weigeren om eer aan God te brengen van wie het bestaan zo evident is.