Hij is verrezen !

N° 109 – Januari-Februari 2021

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Mgr. Annibale Bugnini, de hervormer van de liturgie

Annibale Bugnini (1912-1982) is een van de meest controversiële figuren uit de hedendaagse geschiedenis van de Kerk. Voor de progressisten is hij de architect van de meest stoutmoedige liturgische hervorming die ooit ondernomen werd, voor de traditionalisten is hij de vernietiger van de eeuwenoude H. Mis en de hoofdverantwoordelijke voor de algemene ontwijding. De Franse historicus Yves Chiron schreef over hem de eerste, op alle beschikbare bronnen gebaseerde biografie.

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
«Hij moet sterven»

Het Sanhedrin zal Jezus in de gaten houden en voortdurend volgen. Op een dag zullen zijn vijanden zich van Hem meester maken dankzij de diensten van een of andere betaalde verrader. Dan zullen ze een groot openbaar proces organiseren, waarin Hij tegenover heel Jeruzalem zal voorgesteld worden als een Godslasteraar die de dood verdient om de eer van Jahweh te wreken. En iedereen die Hem durft volgen zal eveneens de dood verdienen, om dezelfde reden.