Hij is verrezen !

N° 105 – Mei-Juni 2020

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan
9. De botsing tussen het licht en de duisternis

Vanaf de Proloog getuigt Sint-Jan van het conflict tussen het licht en de duisternis (1, 5). In tegenstelling tot wat de grootste moderne commentatoren van het vierde Evangelie schrijven, moet de achtergrond van dit conflict niet gezocht worden in het hellenisme (Dodd) en ook niet in de gnosis (Bultmann), maar enkel en alleen in het jodendom. Het zijn de ontdekkingen in Qumrân die een einde maken aan het debat.