Hij is verrezen !

N° 107 – September-Oktober 2020

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Inculturatie of niet?
Sint-Franciscus-Xaverius in India

Al lang vóór Vaticanum II waren er in de Kerk propagandisten van de inculturatie, het opnemen van elementen uit andere religies of culturen om het katholiek geloof gemakkelijker te doen aanvaarden. Leo XIII luidde de nieuwe missiepolitiek in vanuit zijn katholiek-liberale overtuiging en Benedictus XV bevestigde die doctrine in zijn encycliek «Maximum Illud». Vaticanum II nam de nieuwe missie-ideeën over en dreef ze zozeer op de spits dat we vandaag getuige zijn van de totale ineenstorting van de missionering.