Hij is verrezen !

N° 118 – Juli-Augustus 2022

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het ongeloof van Thomas

«Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie en mijn vinger niet leg in de plaats van de nagelen en mijn hand niet in zijn zijde steek, dan geloof ik het niet.» Nagels? Dit wrede detail vernemen we pas hier, want alle vier de evangelisten hebben het enkel over “kruisigen” en “de kruisdood” zonder te vermelden dat er spijkers geslagen werden door de handpalmen van Jezus, of beter zijn polsen, zoals op de H. Lijkwade van Turijn te zien is.