De VS willen Oekraïne gebruiken 
om Rusland te vernietigen

Pater Daniël Maes, de bekende Vlaamse norbertijn die in het klooster van Mar Yakub bij Damascus de oorlog in Syrië zelf meemaakte en in zijn boek « Poetin en Assad hebben ons leven gered » de manoeuvres van Washington tegen president Assad ontmaskerde, publiceerde op 10 mei jl. een interessante bijdrage over Oekraïne, die we hieronder overnemen. Zij bevestigt onze eigen analyse zoals die uiteengezet wordt in de meest recente nummers van De actualiteit doorgelicht.

ENKELE jaren geleden bezocht ik  samen met Zwitserse vrienden Aleppo dat toen net bevrijd was. Onverwachts werd ik op straat aangeklampt door een Amerikaanse vrouw die vroeg of ik Pater Daniël was, wat ik bevestigde. Ze zei dat ze een medewerkster was van Richard Black en wilde me hartelijk groeten, ook namens hem, maar vooraleer ik haar iets kon vragen verdween ze weer in een gezelschap, waarmee ze blijkbaar Aleppo bezocht.

De Amerikaanse kolonel Richard Black heeft in april 2014 een brief geschreven aan de Syrische president, waarin hij hem bedankt voor zijn moedige inzet voor zijn volk, ook voor de verschillende geloofsgroepen en zijn blijvende strijd tegen de buitenlandse (ook VS-) terreur. Ik ontdekte in die brief een vooraanstaand politicus met een scherp inzicht, een ruggengraat en een geweten. In mijn wekelijkse bericht schreef ik hierop een commentaar die blijkbaar vertaald is en op een of andere wijze op zijn bureau belandde.

Welnu, deze week stuurde een vriend, een gepensioneerde Franse chirurg, die enige tijd met ons heeft meegeleefd en al in verschillende landen in oorlog zijn diensten heeft aangeboden, me een lang getuigenis van deze Richard Black : « Document : les Russes ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner cette guerre » [Document : de Russen kunnen zich niet veroorloven deze oorlog niet te winnen]. Een dag later kreeg ik de Vlaamse vertaling samen met de video in het Engels. Wie door de media nog niet gehersenspoeld is, zal hierin de hoofdlijnen vinden van het conflict rond Oekraïne en de gehele geopolitiek.

Richard Black is Amerikaans republikeins senator (Virginia) met een behoorlijke staat van dienst vanaf de oorlog in Vietnam, met 269 missies als helikopterpiloot. Hij noemt zich zeer pro-Amerikaans en was bereid om zijn leven te geven in de strijd tegen Rusland. Het huidige Rusland is echter helemaal niet meer de vroegere Sovjetunie. Het Russische volk is nu het meest christelijke van alle grote naties. Rusland heeft het gezin in ere hersteld en is steeds terughoudender tegenover abortus. Helaas blijven de media Rusland afschilderen als de vroegere USSR.

Uitvoerig spreekt hij over het enorme verschil van oorlogsvoering door Amerika en door Rusland. Hij bezocht Aleppo dat van 2012 tot 2016 voor een flink deel vernietigd werd. Het was “ het Stalingrad van de Syrische oorlog ”. De wreedste terroristen, door het Westen opgeleid, bewapend en betaald, deden wat de VS al in zovele landen hadden gedaan : zonder enige terughoudendheid de burgerbevolking uitmoorden, alle infrastructuur vernietigen, wooncentra tot puin herleiden. Hiertegenover staat de huidige Russische inval in Oekraïne in fel contrast, zo stelt Black. Rusland wil geen oorlog en poogt al decennia om in redelijk overleg te komen met het Westen.

Een van de grootste tragedies van onze tijd ziet Richard Black in het feit dat we niet in staat geweest zijn de NAVO op te doeken. Nadat het Warschaupact ontbonden was, moest ook de NAVO ontbonden worden. Dit is niet gebeurd. En de NAVO heeft maar reden van bestaan als ze een vijand heeft. Vandaar de opgevoerde haat tegen Rusland.

In Oekraïne begaan de neonazi’s de grootste gruwelen tegenover hun eigen Russische Oekraïners en de media met al hun perspapegaaien kunnen dag na dag de schuld van al die gruwelen zonder moeite aan Rusland geven, terwijl de Russen net zoveel mogelijk burgers willen sparen. Washington wil Rusland echter tot oorlog dwingen en de Amerikanen zorgen ervoor dat ze de steun krijgen van een gehersenspoelde Europese openbare opinie. Ondertussen is er alleen maar onnoemelijk lijden voor het Oekraïense volk en voor de Russische soldaten die geen oorlog willen.

Als er een atoomoorlog van komt, zullen het (nogmaals) de VS zijn die hiervan de aanstoker zijn. De Amerikaanse wapenbazen geven geen zier om een uitgemoord Oekraïens volk, een verwoest land, een tot armoede vervallen Europa en het Russische volk dat lijdt, integendeel. Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell kon de wereld destijds overtuigen dat Irak moest verwoest worden door een simpele tube (van parfum ?) te tonen ; en toen Madeleine Albright, destijds staatsecretaris, de vraag kreeg of het verantwoord was door sancties meer dan een half miljoen Irakese kinderen van honger en ontbering te laten omkomen, was haar antwoord koudweg : “ Wij denken van wel. ” Dat was en is de politiek van de Amerikaanse leiders. [...]

Het doel nu is en blijft : Rusland van de kaart vegen. [...] En Europa steunt blindelings de Amerikaanse voorstelling van zaken en helpt naïef mee aan de totale vernietiging van Oekraïne en tegelijk aan zijn eigen ondergang.

Hij is verrezen ! nr. 118, juli-augustus 2022