De oorlogstrom

De vier ruiters van de Apocalyps

In het boek Apocalyps verschijnen op de wereld vier boodschappers die de naderende Oordeelsdag aankondigen :
Verovering, Oorlog, Hongersnood en Dood. Schilderij uit 1887 door de Russische kunstenaar Viktor Vasnetsov.

OP 30 maart van dit jaar zei de Poolse premier  Donald Tusk in een interview met verschillende Europese media dat Europa zich in « een vooroorlogs tijdperk » bevindt. « Ik wil niemand bang maken, maar oorlog is niet langer een concept uit het verleden. » Hij benadrukte dat niemand zich nog veilig zal kunnen voelen als Poetin Oekraïne verslaat.

Met zijn interview wil Tusk, die op en top de spreekbuis is van het pro-Amerikaanse, liberale en maçonnieke establishment dat in de EU de lakens uitdeelt, ons juist wél bang maken. Nu het duidelijk is dat Kiev de oorlog zal verliezen, moet het spookbeeld van een Russische aanval op onze westerse landen ons mobiliseren voor een nieuwe Grote Oorlog.

Anderen gingen de Poolse eerste-minister al vooraf in een opeenvolging van verklaringen die de Europese publieke opinie moeten klaarstomen voor “ het onvermijdelijke ”. De Zweedse minister van Burgerdefensie, Carl-Oskar Bohlin, zei in een officiële toespraak op 7 januari jl. dat het « in Zweden oorlog kan worden » en dat elke burger zich daarop moet voorbereiden. Volgens de Nederlandse admiraal Rob Bauer, voorzitter van het militaire comité van de NAVO, dient de hele samenleving zichzelf in staat van paraatheid te brengen voor « een nieuw onvoorspelbaar tijdperk », want Poetin wil oorlog « uit angst voor democratie » (17 januari). Boris Pistorius, de Duitse Defensieminister, was op 19 januari in Der Tagesspiegel zeer concreet : hij voorspelt een totale oorlog tussen de NAVO en Rusland « over vijf tot acht jaar ».

De Britten van hun kant verslikten zich in hun thee toen ze vernamen dat Sir Patrick Sanders, hoofd van de generale staf, op een militaire conferentie eind januari het Britse volk een « prewar generation » genoemd had en opgeroepen had tot een vorm van nationale dienstplicht : « De beroepslegers beginnen de oorlogen, de burgerlegers winnen ze. » En dan was er natuurlijk ook de Franse president Macron, die op 26 februari tegenover de pers verklaarde : « De hypothese van het sturen van westerse troepen naar Oekraïne kan niet uitgesloten worden. » Onder verzwegen : om de onvermijdelijke opmars van het Russische leger zo lang mogelijk tegen te houden.

WIE WIL ER WERKELIJK OORLOG ?

Eric Denécé, hoofd van het Centre français de recherche sur le renseignement, heeft heel deze oorlogshysterie geanalyseerd in een artikel op de site van CF2R (februari 2024) : Les faux postulats de la guerre d’Ukraine (De verkeerde uitgangspunten van de oorlog in Oekraïne). Voor hem is het duidelijk : dat Rusland een dreiging zou betekenen voor Europa is een leugen.

« De demografische en militaire realiteit toont aan dat deze hypothese totaal onrealistisch is en eens te meer het resultaat is van propaganda, met als doel de samenhang van de NAVO, die steeds meer barsten vertoont, ten koste van alles in stand te houden. Vooral wil men schrik aanjagen aan de publieke opinie, die zich terdege bewust is van de uitkomst van de Oekraïense oorlog en de betreurenswaardige economische gevolgen voor onze westerse landen. »

De auteur staaft zijn visie met cijfers. Rusland telt 145 miljoen inwoners tegenover 956 miljoen in de NAVO-landen. Het militaire budget van Moskou bedraagt 84,6 miljard dollar tegenover 1200 miljard dollar voor de NAVO (voor de VS alleen al 877 miljard). Er zijn 1,1 miljoen Russische soldaten ; de landen van de NAVO kunnen 3,3 miljoen soldaten in het veld brengen, dus driemaal meer.

Vladimir Poetin heeft er dus geen enkel belang bij om een oorlog te ontketenen tegen de NAVO. Maar in het Westen schildert men de Russische president graag af als een reïncarnatie van Hitler die, gedreven door gebiedshonger, altijd maar nieuwe landen zou willen veroveren. En die natuurlijk de daver op het lijf krijgt van het woord “ democratie ”, want hij is een autocraat en een despoot... die niettemin tijdens rimpelloos verlopen verkiezingen (in tegenstelling tot de presidentsverkiezingen in de VS in 2020 !) de volle steun kreeg van de overgrote meerderheid van zijn landgenoten. Maar dat is onverteerbaar voor de dwergen die zich onze “ leiders ” noemen !

Eric Denécé besluit : « De feiten en cijfers zijn hardnekkig en spreken voor zich. En de kloof tussen de realiteit op het terrein en de retoriek van het Westen en de Oekraïners blijft groeien. We zitten dus midden in de politieke waanzin en hebben alle recht om ons af te vragen of degenen die ons regeren – net zoals degenen die dit conflict becommentariëren – dom, incompetent, omgekocht of onherroepelijk gewonnen zijn voor de Amerikaanse neoconservatieve ideologie. Want ze verdedigen meer de belangen van Washington dan die van hun eigen land ! De vraag blijft open... »

EEN DOEMSCENARIO

Omdat heel de NAVO steunt op zwaargewicht Washington, waartegen niemand militair opgewassen lijkt, spelen onze opiniemakers met een scenario waarbij er een wig gedreven zou worden tussen de VS en Europa. Donald Trump is daarbij natuurlijk een godsgeschenk ! De republikeinse presidentskandidaat sprak vroeger al de eis uit dat elk NAVO-lid 2 % van zijn nationaal budget aan defensie moet besteden. Een tijd geleden, op 11 februari, deed hij daar een schepje boven op : « De president van een groot land stond op en zei me : “ Als we niet betalen en we worden aangevallen door Rusland, ga je ons dan beschermen ? ” Ik antwoordde : “ Je hebt niet betaald, je bent schuldig. Neen, ik zou je niet beschermen. Eigenlijk zou ik hen aanmoedigen om te doen wat ze verdorie willen doen ! ” »

Die uitspraak werd al vlug vertaald als : Trump zal Rusland aanmoedigen om elk NAVO-lid aan te vallen dat zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Verontwaardiging alom op het oude continent. Nochtans is de oplossing simpel : betaal gewoon fair je bijdrage aan het geheel, dan zullen de Amerikanen je niet laten vallen.

Het doemscenario dat onze politiekers ons trachten te verkopen en dat men bv. terugvindt in het centrumlinkse online-magazine Slate, ziet er als volgt uit. In het jaar 2028 zijn, als gevolg van de migratiecrisis, “ harde ” rechtse partijen aan de macht in één derde van de EU-landen. Trump is president van de VS en heeft Oekraïne in 2025 een vredesakkoord doen ondertekenen. Dankzij dat akkoord heeft Poetin de kans gekregen om zijn troepenmacht te herstellen. In november 2028 gebruikt hij de onaanvaardbare blokkade van de Russische enclave Kaliningrad door Polen en Litouwen als voorwendsel om een Blitzkrieg te lanceren tegen de Baltische staten. Op basis van artikel 5 van het NAVO-charter engageren Polen, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zich in het conflict ; Poetin aanvaardt een vredesbestand slechts in ruil voor het vertrek van de Baltische staten uit de NAVO en de bescherming van hun Russische minderheden.

Dat is pure oorlogsstokerij van het Westen. Onder het motto dat de aanval de beste verdediging is, wil men de geesten langzaam maar zeker in oorlogsmodus brengen. Het zijn niet de Russen die uit zijn op een grootschalig militair conflict, maar wij zelf ! En waarom ? Om de Amerikaanse belangen te dienen, want Washington wil zijn blijvende hegemonie vestigen op de puinhopen van het gehate Rusland.

DE REACTIE VAN MOSKOU

In het interview met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson (8 februari jl.) wimpelde Vladimir Poetin de oorlogsretoriek van het Westen af als een poging om paniek te zaaien en zo de militaire industrie op volle kracht te doen draaien. Maar ten gronde nemen de Russen de dreiging zeer ernstig.

In zijn toespraak tot de Russische natie zei de president : « De gevolgen voor welke indringer ook zullen tragisch zijn. We hebben wapens die doelen op hun grondgebied kunnen raken. Begrijpen zij niet dat er een risico bestaat op een nucleair conflict ? » Dmitri Medvedev, vicevoorzitter van de veiligheidsraad van de Russische Federatie, had enkele dagen tevoren al gelijkaardige woorden in de mond genomen. Op 18 februari bekritiseerde hij het Westen fel en waarschuwde hij voor een wereldoorlog indien men zou raken aan de huidige grenzen van Rusland. Hij riep ook de mogelijkheid op van het gebruik van strategische kernwapens tegen steden als Kiev, Berlijn, Londen en zelfs Washington. Met andere woorden : de toon verhardt.

In de situatie waarin we ons bevinden zouden we juist moeten streven naar onderhandelingen. Wanneer Medvedev spreekt over « de huidige grenzen van Rusland » bedoelt hij dat alle gebieden die sinds het begin van de Speciale Militaire Operatie veroverd zijn definitief tot zijn land behoren. De verklaringen van Zelensky dat hij heel Oekraïne wil heroveren, zonder dat hij de middelen heeft om te behouden wat hem nog rest, kunnen onmogelijk als basis voor een overeenkomst dienen. Het gezonde verstand dicteert ons om de spanningen te ontmijnen in plaats van ze te vergroten.

Wij spelen met vuur, met nucleair vuur zelfs. Rusland is toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria en geniet haar bescherming. Maar wij ? « Wij zagen links van Onze-Lieve-Vrouw en iets hoger een Engel, die een vurig zwaard in de linkerhand hield. Vonken vlogen eraf en vlammen sloegen eruit, alsof die de wereld in brand moesten steken. Maar de vlammen doofden uit toen zij in aanraking kwamen met het schitterend licht dat Onze-Lieve-Vrouw er vanuit haar rechterhand op liet stralen. De Engel die met de rechterhand naar de aarde wees, riep met luide stem : “ Boete, boete, boete ! ” » (Derde geheim van Fatima).

Zijn wij bereid om boete te doen ? Zo neen, dan kunnen we er niet van uitgaan dat onze hemelse Moeder ons zal beschermen met haar schitterend licht.

broeder Michel van de triomferende Onbevlekte & redactie KCR
Hij is verrezen ! nr. 129, mei-juni 2024