Joannes-Paulus I,
de heilige die God ons geschonken heeft

OP 26 augustus 1978, de tweede dag van het conclaaf, werd Albino Luciani bijna unaniem op de Stoel van Petrus verkozen. Hij nam de naam Joannes-Paulus I aan. De nieuwe Opperherder veroverde van bij zijn eerste verschijnen op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek alle harten. «Iedereen herinnert zich zijn glimlach», schreef David Yallop. «Na de zwaarmoedigheid van de getormenteerde Paulus VI leidde het contrast tot een buitengewone schok.»

In zijn hoofdartikel vlak na de uitverkiezing van kardinaal Luciani toonde abbé de Nantes zich bijzonder gelukkig: «Achter dit glimlachend gelaat, in deze wijze heiligheid die een vurige leerling van de H. Franciscus van Sales doet vermoeden, heeft iedereen onmiddellijk de twee voornaamste deugden van de nieuwe Paus opgemerkt, bewonderd en bemind: een onbuigzame gestrengheid op het vlak van de leer en de moraal, die verzacht wordt door een grote goedheid voor de individuele personen en vooral voor de armsten» (CRC nr. 133, september 1978, p. 3).