Poppe (Z. Edward)

De Z. Edward Poppe - 3. « Hoe verlang Ik dat het vuur brandt?! »

« Mijn schoonste levenswerk », noemde priester Poppe het?: de Eucharistische Kruistocht in Vlaanderen, een initiatief van een pater norbertijn dat door toedoen van priester Poppe een weergaloos succes werd. Hij vatte ook het plan op om van de Vlaamse Beweging opnieuw een katholieke beweging te maken door ze te doordringen van de geest van de E. K. Maar het liberaal-katholicisme van zijn bisschop, en vooral van kardinaal Mercier, verzette zich daartegen...

De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging

Het is bekend dat kardinaal Mercier kort na de dood van Edward Poppe aan Odilo Jacobs, priester en boezemvriend van de overledene, de opdracht gaf om een biografie te schrijven, maar met de restrictie dat hij met geen woord zou reppen over de Vlaamsgezindheid van Poppe. Een latere biograaf, priester én vurig flamingant Fernand Van de Velde, maakte van Edward dan weer als het ware de vaandeldrager van de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen.

In onze zoektocht naar de ware visie van de Z. Edward Poppe willen we om te beginnen ingaan op het ontstaan en de idealen van de Vlaamse Beweging in het onafhankelijke België dat in 1830 tot stand kwam. Die historische context zal het gemakkelijker maken om nadien te focussen op het gedachtegoed van Edward: welke toekomst zag hij voor zijn geliefde Vlaamse volk? 

De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging
II. «Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus»

Hoe stond Edward Poppe (1890-1924) tegenover de Vlaamse Beweging? Dat hij Vlaamsgezind was, staat buiten kijf en werd onterecht door zijn eerste biograaf, priester Odilo Jacobs, op bevel van kardinaal Mercier onder de mat geveegd. Zijn tweede biograaf, priester Fernand Van de Velde, was dan weer zelf zo’n vurige flamingant dat hij onze heilige allerlei opvattingen toedichtte die hij niet met de woorden van Edward zelf kon onderbouwen.