Poppe (Z. Edward)

De Z. Edward Poppe - 3. « Hoe verlang Ik dat het vuur brandt?! »

« Mijn schoonste levenswerk », noemde priester Poppe het?: de Eucharistische Kruistocht in Vlaanderen, een initiatief van een pater norbertijn dat door toedoen van priester Poppe een weergaloos succes werd. Hij vatte ook het plan op om van de Vlaamse Beweging opnieuw een katholieke beweging te maken door ze te doordringen van de geest van de E. K. Maar het liberaal-katholicisme van zijn bisschop, en vooral van kardinaal Mercier, verzette zich daartegen...