30 JULI 2023

De Onbevlekte Maagd Maria is de parel,
de schat van ons leven en onze eeuwigheid!

«Het Rijk der Hemelen is als een schat die verborgen ligt in een akker. Wie hem vindt, verbergt hem weer en in zijn blijdschap gaat hij alles te gelde maken wat hij bezit en koopt die akker.»

OP basis van deze woorden van onze Verlosser vraagt de H. Bonaventura zich af welke de akker van het Evangelie is, waar een schat verborgen ligt die we koste wat het wil moeten verwerven. En hij antwoordt: «Deze akker is Maria, onze Koningin, in wie zich de schat van God bevindt, Jezus Christus, en met Jezus Christus de bron en fontein van alle genaden.»

Maria, een en al schoonheid en Onbevlekt, trekt ons aan en deze aantrekkingskracht is natuurlijk vanwege een universele aantrekkingswet tussen alle schepselen, tussen de aarde en de maan, tussen lichamen, niet alleen tussen stenen, maar ook tussen planten, dieren en mensen. Deze aantrekkingskracht trekt ons mee in het bovennatuurlijke avontuur van onze devotie tot de Moeder van God. Zij reikt ons haar Kind aan zodat wij het uit haar handen kunnen ontvangen, net zoals zij het heeft toevertrouwd aan de H. Antonius van Padua of de H. Margaretha Maria Alacoque, net zo echt als de apostelen en de heilige vrouwen Hem ooit hebben ontmoet. De apostelen hoorden hoe Jezus zelf hen riep: «Kom en volg mij!» Maar wat onszelf betreft, is het Maria die ons op weg naar Jezus plaatste: «Naar Jezus door Maria

Van haar ontvangen is Hij ons dubbel dierbaar en trekt Hij ons op onze beurt aan: «Kom en volg Mij!» God de Vader heeft zijn Zoon gezonden; Hij is gekomen, geroepen door de H. Geest in de schoot van de Maagd Maria om ons terug te brengen naar de Vader.

Je kunt dit mysterie niet leren uit boeken, zelfs niet uit de Bijbel! Het bidden van het Credo, het kennen van catechismus en theologie, het spreken van de talen van engelen en mensen: het stelt allemaal niets voor als een mysterie van geboorte ons niet transformeert en ons vreugde schenkt, volharding, kracht, het verlangen om meer te bidden, de vruchten van heiligheid, door de goede hulp van Maria.

Zij is onze Moeder omdat zij de Moeder van Jezus Christus is en wij door het doopsel het Lichaam van Christus zijn. Zij is onze lerares omdat zij de Tempel van de H. Geest is. Haar Onbevlekte Hart is het tabernakel dat de H. Geest heeft uitgekozen om onder ons te wonen.

De derde Persoon van de H. Drie-eenheid vindt in de Maagd Maria het gezamenlijke instrument van zijn goddelijke gaven en volmaaktheden om de zending te vervullen die op haar rust om ons aan Jezus te hechten. De afstand tussen de kennis van de Schepper en de intieme kennis van Jezus is te groot en als we te hoog zouden beginnen, zouden we de weg niet vinden. We moeten uitgaan van wat heel dicht bij ons is, toegankelijk en open voor iedereen.

Mysterieuze rehabilitatie van de menselijke wezens in Maria door de werking van de H. Geest! Wonderbaarlijk herstel van het paradijs hier op aarde, herschapen overal waar Jezus, Maria en Jozef verblijven!

Het is onze opdracht om de devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria te verspreiden, nadat we zelf eerst ons hart ermee gevuld hebben, zonder haar gezien te hebben, maar met geloof in haar Onbevlekte Ontvangenis, met hoop op haar naderende triomf en bovenal met liefde voor dit onvergelijkelijke Hart, de enige remedie voor het kwaad dat pater Marie-Antoine als volgt samenvatte: «Wanneer je iemand van deze wereld ziet houden, heb dan medelijden met hem! Vroeger zagen de heiligen een bloeiende wereld voor zich en zij vertrapten die. Vandaag de dag hebben we een afschuwelijke wereld voor ons en we prostitueren onze harten eraan! We zien hem nog steeds als bloeiend. Wat een waanzin!»

Mocht de Onbevlekte ons beschermen tegen deze waanzin zoals ze de H. Bernadette en zuster Lucia van Fatima ertegen beschermde.

Broeder Bruno van Jezus-Maria
Uittreksels uit de homilie van 6 januari 2008