De bekering van Rusland

DE toewijding uitgesproken door paus Franciscus op 25 maart 2022 vertrouwt Rusland toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. In 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog en aan de vooravond van de bolsjewistische Oktoberrevolutie, beloofde Onze-Lieve-Vrouw in Fatima dat men de vrede zou verkrijgen door die toewijding. Anders zou Rusland zijn dwalingen over de wereld verspreiden.

Meer dan honderd jaar later en na verschrikkelijke catastrofen is die toewijding eindelijk een feit... ten dele toch, want de verspreiding van de eerherstellende devotie van de eerste zaterdagen ontbreekt nog. « Rusland zal zich bekeren », beloofde de H. Maagd. Bekeren tot wat ? Tot het Rooms-katholieke geloof ! « En er zal een zekere tijd van vrede aan de wereld geschonken worden. »

Ondertussen onderhouden de beleidsmakers in de Verenigde Staten – een land dat in Fatima helemaal niet vernoemd wordt... – uit pure haat ten opzichte van Rusland een eindeloze oorlog tot de laatste Oekraïner, die gemakkelijk tot een wereldbrand kan uitgroeien. Want de genade van de Hemel ontbreekt nog. Maar God zal niet van gedachte veranderen. Hij zal niet ophouden eerherstel te vragen en zal zich niet tevreden stellen met gelijk welke devotie. De bekering van Rusland, verkregen door de toewijding ervan tot het Onbevlekte Hart én door de praktijk van de eerste zaterdagen, is de laatste kans op redding voor de hele mensheid, voor elk van onze naties, elk van onze gezinnen, elk van onze zielen.

Daarin ligt de remedie. Ze is van godsdienstige aard, terwijl de hele wereld zich enkel om politiek bekommert. De politici zijn zozeer doordrongen van hun autonomie dat zij elke tussenkomst van God per definitie uitsluiten. Onze hemelse Vader is verbannen uit de westerse landen, waarvan het lot in de handen van de burgers is gelegd, in totale democratische losbandigheid. God verwacht van zijn Moeder de overwinning van haar « kleine devoties », zoals Zij zelf zegt, als tegengif tegen de cultus van de Mens en de satanische politiek die daar het gevolg van is.

Onze-Lieve-Vrouw heeft in de Cova da Iria de naam Rusland uitgesproken tegenover drie kleine Portugezen die absoluut niet wisten wat dat woord betekende. Terwijl de rode Revolutie op handen was, verwittigde Zij ons dat, als wij niet op haar verzoeken zouden reageren, Rusland zijn dwalingen over de wereld zou verspreiden, dat verschillende naties vernietigd zouden worden, dat oorlog, vervolgingen en het lijden van de H. Vader de straffen zouden zijn van die rebellie tegen de Hemel. Men zou veel te lijden hebben en daarna zou men doen wat de H. Maagd vroeg. En dan zou Rusland zich bekeren. Dat is de politiek van Onze-Lieve-Vrouw.

Wij zullen allemaal veel moeten lijden. Al diegenen die niet naar ons willen luisteren, zullen het zich beklagen en zij zullen in opstand komen. Wanneer wij dan ondergaan wat wij door onze dwaasheid over onze hoofden hebben afgeroepen, wanneer wij de grote straffen meemaken die ons zullen onderdompelen in hopeloze miserie, misschien dat dan de paus en de bisschoppen hun plicht willen doen. Ze moeten zich enkel op hun knieën werpen, op dezelfde dag en in alle basilieken en kathedralen ter wereld, vóór het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. En dan moeten zij zich gezamenlijk richten tot het Onbevlekte Hart van Maria :

« Volgens uw verzoeken hernieuwen wij de toewijding van Rusland aan uw Onbevlekte Hart, wij, de paus en de bisschoppen die op de rand van de wanhoop staan in de aanblik van de verschrikkelijke straf waarin de mensheid ten onder dreigt te gaan. Kom ons ter hulp, wij bidden U, sta ons bij ! »

Vervolgens zullen zij het rozenhoedje bidden terwijl priesters de biecht van de toegestroomde mensen horen. En de ceremonie zal eindigen met het uitdelen van de communie.

Deze daad van gehoorzaamheid aan wat de H. Maagd vraagt, zal nog een keer verkrijgen dat de zon niet op de aarde neerstort en er ook geen atoombommen zullen vallen, maar dat Rusland zich zal bekeren.

Als wij ondertussen trouw zijn aan de toewijding die een onverbreekbaar verbond heeft bezegeld tussen onze harten en het Onbevlekte Hart van Maria, als wij met overtuiging de « kleine devoties » pratikeren die de Moeder Gods gevraagd heeft, als wij ons inzetten opdat de mensen klaar zouden zien in het geheim van Fatima en ook in hun gezin het rozenhoedje zouden bidden, dan zullen wij beschermd worden. « Hoe of in welke mate, dat moeten jullie mij niet vragen : het is het geheim van het Hart van Maria. In de mate waarin er mensen zullen zijn die toch gehoorzaamd hebben en toch iets gedaan hebben, zal gebeuren wat zuster Lucia van Fatima gezegd heeft : de vurigheid en de gebeden van de goede gelovigen zullen de dag van de verlossing en de overwinning naderbij brengen » (abbé de Nantes).

broeder Bruno van Jezus-Maria
Hij is verrezen ! nr. 120, november-december 2022