DE RELIGIEUZE HEROPSTANDING VAN RUSLAND

De plechtige aankomst uit Bari ( Zuid-Italië ) van de relikwie van de H. Nicolaas van Myra, voor de orthodoxen de H. Nicolaas de Wonderdoener, in de kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou ( 21 mei 2017 ). De Russische gelovigen schoven aan in een kilometerslange file om een reliek van een van hun meest geliefde heiligen te kunnen vereren.

AANTAL ATHEÏSTEN GEHALVEERD

OP 25 juli 2017 publiceerde Russia Today op zijn digitale nieuwssite de resultaten van een onderzoek naar de geloofsbeleving van de Russen. De studie werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoekscentrum Levada in juni van dit jaar.

Op drie jaar tijd blijkt het aantal Russen dat zichzelf als atheïst beschouwt teruggevallen te zijn tot de helft : van 26 % naar 13 %. Omgekeerd is er een stijging merkbaar van het aantal personen dat zijn steun uitspreekt voor de betrokkenheid van de Kerk in de nationale politiek ; 28 % vindt inderdaad dat de Kerk het beslissingsproces in de hoogste echelons van de staat niet alleen mag maar moét beïnvloeden.

Ongeacht of men zich gelovig of ongelovig noemt, is 92 % van het publiek positief ingesteld tegenover de vertegenwoordigers van het orthodox christendom.

Van deze resultaten, in een land dat 25 jaar geleden nog officieel atheïstisch was, kunnen wij in onze westerse landen van geloofsafval en doorgedreven materialisme alleen maar dromen...

« Omdat Vaticanum II de “ godsdienstvrijheid ” heeft afgekondigd, is heel de katholieke Kerk bezig het geloof te verliezen onder de staf van een “ wankelende ” paus. De verblinding van de geest en de verharding van het hart lijken zonder remedie in een Kerk waaruit God zijn genade wegtrekt : paus, kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen en veel leken van verschillende standen – aldus het derde Geheim – weigeren de eerherstellende devotie van de eerste zaterdagen van de maand te pratikeren, ondanks de uitdrukkelijke verzoeken van de Maagd Maria : “ God wil in de wereld de devotie tot mijn Onbevlekt Hart instellen. ” Maar de leiders van de Kerk willen niet. Het gevolg is dat God hen in de steek laat. En zo is de Kerk als “ een grote stad die voor de helft in puin ligt ”.

« Ondanks al het getalm om de toewijding van Rusland te volbrengen, is dat land onderweg naar de verwachte bekering. Het bereidt zich voor om volledig de vruchten van die toewijding te ontvangen wanneer de H. Vader zich zal “ verwaardigen ” om aan Onze-Lieve-Vrouw te gehoorzamen » (broeder Bruno, Il est ressuscité ! nr. 178, augustus 2017, p. 3).

« GOEDE » EN « SLECHTE » COMMUNISTEN

Communistisch China, dat op het punt staat de nieuwe supermacht te worden, is de erfgenaam van de « dwalingen van Rusland ».

« De opschepperij van dictator Kim Jong-un is bijzonder nuttig voor Beijing. Zij biedt het Chinese communistische regime de kans om als redelijk over te komen, zelfs als het enige land dat in staat is om de Noord-Koreaanse dwaasheden in bedwang te houden », schrijft Thierry Wolton in Le Figaro van 6 september 2017. « Die situatie plaatst China in het hart van de crisis », terwijl de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria net Rusland in het hart van de actualiteit zou plaatsen – maar dan wel het christelijke, het Rooms-katholieke Rusland !

De dreigende nucleaire escalatie « schenkt China het vertrouwen van de internationale gemeenschap vermits men het erover eens is dat de oplossing van het probleem Kim in de handen ligt van president Xi Jinping. Alleen de “ goede ” communist kan het probleem van de “ slechte ” stalinist regelen. Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op Pyongyang, is Beijing vrij om verder te gaan met de ontwikkeling van zijn leger, het aanwakkeren van het nationalisme van zijn bevolking en zijn imperialistische doelstellingen die in de propaganda beschreven worden als “ een vreedzame machtsvergroting ” » (ibid.).

Wolton vervolgt : « Het regime van Pyongyang is de staart van de communistische komeet die door heel de voorbije eeuw getrokken is. » Onze-Lieve-Vrouw sprak over « de dwalingen van Rusland ». Vergeten we niet dat die dwalingen de oorzaak waren van de vreselijke oorlogen van de twintigste eeuw, die 80 miljoen doden gemaakt hebben en die hadden kunnen vermeden worden indien paus Pius XI had gehoorzaamd aan de verzoeken van de Maagd van Fatima.

De Franse essayist wijst ook op het bewuste onderscheid dat in de media gemaakt wordt tussen stalinisme en communisme : « Het stalinisme veroordelen betekent het communisme vrijpleiten. In het geval van Noord-Korea komt dat neer op de stelling dat het regime van Kim niet echt communistisch is, dat het een verbastering ervan is. Die smoes komt velen goed uit, om te beginnen de Chinese buur : het “ stalinisme ” van Kim Jong-un laat het communisme van Xi Jinping toe om een menselijk gelaat te afficheren. »

DE H. NICOLAAS VAN MYRA, BRUGGENBOUWER

Op 26 september 2017 had in het Vaticaan een ontmoeting plaats tussen paus Franciscus en metropoliet Hilarion van Volokolamsk. Deze laatste is de voorzitter van het departement voor buitenlandse kerkelijke betrekkingen van de Russisch-orthodoxe Kerk en bovendien de rechterhand van patriarch Kirill.

Tijdens het gesprek, dat volgens de website van het patriarchaat « in een warme en hartelijke sfeer verliep », verwoordde Hilarion de « diepe dankbaarheid » van patriarch Kirill voor de overbrenging van een relikwie van de H. Nicolaas naar Rusland in de lente van dit jaar.

Het stoffelijk overschot van de H. Nicolaas, bisschop van Myra (Klein-Azië) in de vierde eeuw, wordt bewaard in de prachtige romaanse basiliek van de Zuid-Italiaanse havenstad Bari. Bij de orthodoxe christenen, die hem vereren als de H. Nicolaas de Wonderdoener, staat hij in hoog aanzien ; rondom zijn graf in de Basilica di San Nicola, waar hij al meer dan negenhonderd jaar rust, verzamelen zich dan ook altijd heel veel devote Russische gelovigen.

Paus Franciscus gaf zijn toestemming om een deel van het gebeente van de heilige ter verering naar Rusland te laten overvliegen. Op 21 mei 2017 werd het reliekschrijn met militaire eer ontvangen op de luchthaven van Vnoekovo bij Moskou, waarna het in een gigantische processie en onder het gelui van alle klokken in de Russische hoofdstad werd overgebracht naar de kathedraal van Christus de Verlosser aan de oever van de Moskva. De eerste vier dagen van de uitstalling alleen al vereerden vijftigduizend Russische gelovigen de kostbare relikwie, na aangeschoven te hebben in een file van bijna 5 kilometer !

Ook president Poetin boog eerbiedig voor het reliekschrijn en kuste het. Vanaf 12 juli kon de relikwie vereerd worden in Sint-Petersburg, waarna ze op 28 juli terugkeerde naar de crypte in Bari.

« Het is de belangrijkste gebeurtenis geworden in de geschiedenis van de relaties tussen de Russisch-orthodoxe en de katholieke Kerk », aldus metropoliet Hilarion. Hij herinnerde aan de uitspraak van patriarch Kirill die had gezegd dat « geen enkele kerkelijk-diplomatieke actie zoveel had gedaan voor de toenadering tussen het Oosten en het Westen als de overbrenging van de relikwie van de H. Nicolaas naar Rusland. » In totaal zijn meer dan drie miljoen personen uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië en andere landen op weg gegaan om het gebeente te vereren.

« Waarop wacht paus Franciscus om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria ? En om naar het land het pelgrimerend beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te sturen ? Mirakel verzekerd. Niet mogelijk, maar verzekerd, zoals de Moeder Gods het zelf gezegd heeft ! » (broeder Bruno).

redactie KCR
Hij is verrezen ! nr. 90, november-december 2017