28 MAART 2024

Jezus, onze barmhartige Samaritaan,
betaalde de prijs voor onze verlossing

OP Witte Donderdag is het goed te mediteren over wat onze vader, abbé de Nantes, ons leert over de genade van het doopsel, dat ons het bovennatuurlijke leven schenkt en ons zo leerlingen van Jezus Christus en kinderen van de Kerk maakt. Jezus is alles voor ons. Hij is onze barmhartige Samaritaan die de prijs van onze verlossing betaalde om het hemelse Koninkrijk voor ons te openen.

Laten we vandaag de afgrond van berouw overwegen die Jezus in zijn lijdensweg voor ons en in onze plaats ervaren heeft. Laten we begrijpen dat als Jezus zoveel wilde lijden, dat was om ons nog duidelijker zijn liefde te laten zien en ons een grotere afkeer van de zonde te geven.

 «Christen, leer hieruit wat JEZUS CHRISTUS voor jou is en van welk verrezen Lichaam je door je doopsel lid bent geworden. Het is JEZUS die je zondige natuur en je opstandige vlees in zich opneemt. Hij is degene die er de hoogmoed van heeft willen bewenen, de kwaadwilligheid verafschuwen en de straf ondergaan. Laat niet na bij elke fout die je begaat, zoon van Adam, je ogen op te heffen naar Hem van wie de dood alle schulden van je stamvader heeft betaald, tot de laatste toe.

«Ja, je lichaam en je hele wezen behoren jou toe, maar als je door het geloof en de liefde bij JEZUS hoort, behoren ze nog meer toe aan JEZUS dan aan jou. Hij is het die er het berouw voor wil voelen en er het martelaarschap wil voor lijden tot op de dag van je uiteindelijke heiliging.

«Het is in JEZUS dat je je lichaam en je hele vernieuwde wezen zal terugvinden. God laat al dat lijden waar je niet tegenop kan toe om je aan jezelf te ontrukken en je aan zijn Zoon te hechten. In Hem alleen zal je de gerechtigheid en heiligheid terugvinden die de opstandige mens op de dag van de eerste zonde verloren heeft.

«Laat niet elke revolte van de “oude mens” je verontrusten, want hij is al overwonnen, maar denk aan de afgrond van berouw die JEZUS in zijn doodsstrijd ervaren heeft en haat de zonde. Overloop in je geest niet de rampzalige geschiedenis van je ellende, maar liever de opeenvolging van martelingen van Jezus’ Passie. Zie hoe elke dag, zelfs bij een onvrijwillige zwakheid, je schuld groeit ten opzichte van Hem die er onder geleden heeft en er de vergeving voor verdiende.

«Wanneer je uiteindelijk niets anders meer zal zijn dan liefde en dankbaarheid voor JEZUS CHRISTUS, wanneer je jezelf zal overgeven aan zijn genade en geen andere bevrediging meer zoekt dan een lid van zijn Lichaam te zijn, gebeente van zijn gebeente, vlees van zijn vlees, dan zal Hij je zonder dat je het voelt gezuiverd hebben met zijn zuiverheid en rechtvaardig gemaakt met zijn rechtvaardigheid. Je zal de heilige zijn die je verlangde te zijn, maar enkel door Hem en de kracht van zijn Liefde.»

Abbé Georges de Nantes
Uittreksels uit de Lettre à mes amis nr. 75 van september 1960