De islam, de roede van God

« Sinds de schok van de massale aanrandingen van vrouwen tijdens de Sint-Silvesternacht van 2015 zijn de Duitse samenleving en de media zich op brutale wijze bewust geworden van de ernst van de situatie. Men beseft nu wat een teken aan de wand de nieuwe vormen van geweld op personen zijn, gepleegd door groepen die de Europese vrouwen beschouwen als ongelovigen die men niet hoeft te respecteren, in naam van een misogyne islamitische visie op de betrekkingen tussen de geslachten.

« Het is in die context dat een vertrouwelijk document van de Duitse regering, gepubliceerd door Die Welt, al kort voordien aan de alarmbel trok : “ Wij importeren het islamitisch extremisme, het Arabisch anti-semitisme, de nationale en etnische conflicten van vreemde landen en een andere opvatting over de maatschappij en het recht. De Duitse veiligheidsdiensten slagen er niet in deze ingevoerde problemen en de ermee samenhangende reactie van de Duitse bevolking op te lossen ” (S. Aust, C. Malzahn, Sicherheitsexperten entsetzt über deutsche Politik, 25 oktober 2015).

« De besluiten van het rapport, dat akte neemt van de mislukking van het Duitse multicultureel model, worden bevestigd door een gedetailleerde universitaire studie van het departement voor godsdienst en politiek van de universiteit van Münster : Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland (juni 2016). De studie betreurt dat “ bijna de helft van de drie miljoen Turken die in Duitsland leven van mening is dat het belangrijker is de wet van de islamitische sharia te respecteren eerder dan de Duitse wetgeving, als ze in tegenspraak met elkaar zijn. ”

« Dit onderzoek [...] berust op een enquête bij Turken die al sedert verschillende decennia in Duitsland leven. Het weerlegt de sussende verklaringen die de Duitse autoriteiten al jarenlang formuleren als zouden de moslims in meerderheid goed geïntegreerd zijn in de samenleving. Het document van de Münsterse universiteit maakt integendeel duidelijk dat 47 % van de ondervraagden met “ ja ” antwoorden op de bewering : “ Het respect voor de geboden van mijn godsdienst is voor mij belangrijker dan de wetten van de staat waarin ik leef. ” Van de Turken vindt 32 % “ dat de moslims zich moeten inspannen om terug te keren naar een levenssysteem dat vergelijkbaar is met dat uit de tijd van Mohammed ”. 36 % meent “ dat alleen de islam in staat is om de problemen van onze tijd op te lossen ” en 20 % gaat akkoord met de stelling “ dat de bedreiging die het Westen vormt voor de islam geweld rechtvaardigt ”. Tenslotte vindt 7 % “ dat geweld toegelaten is om de islam te verspreiden ”.

« In een gelijkaardige studie van het Institut Montaigne (Frankrijk, 2016) liep het aantal moslims dat voorstander is om totaal niet te assimileren en tot een verdeling van de bevolking te komen op basis van de suprematie van de sharia op tot 28 %.

« De Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV (Bundesamtes für Verfassungsschutz) is zich volkomen bewust van deze realiteit. In zijn jaarlijks rapport waarschuwde de dienst in 2017 voor de gevaren van “ het ontstaan van een gevaarlijke spiraal van oncontroleerbare reacties die zouden kunnen leiden tot een open oorlog tussen mekaar bekampende bendes in de straten van Duitsland ”. Onder deze Duitse moslimbendes die gedijen op de idee van een islamitisch separatisme en de noodzaak om de mohammedanen te verdedigen tegen de “ islamofobie ” van de niet-moslims, vernoemen we de beweging van de moslim-Duitsers, een motorbende in de stijl van de Hells Angels. De oprichter ervan, Marcel Kunst (alias Salam Mahmud), is een tot de islam bekeerde Duitser die bekend staat als een radicale salafistische militant.

« De onrustbarende opkomst van het salafistisch fenomeen in Duitsland werd trouwens bevestigd door een rapport van de BfV van 4 juli 2017 : “ Het salafisme is de islamitische beweging die in Duitsland de grootste groei kent. ”

« Nog altijd volgens de BfV is het ook opletten geblazen voor een andere motorclub, de Osmanen Germania (“ Ottomaans Duitsland ”). De groep bestaat hoofdzakelijk uit Duitsers van Turkse origine en draagt een neo-imperiale visie uit : de islamitische verovering van Duitsland en Europa. Officieel stelt de club zich voor als een vereniging die jongens van de straat haalt om hen te doen sporten in bokszalen, maar volgens de Duitse politie is Osmanen Germania een radicaal-nationalistische en islamitische organisatie die banden zou hebben met de extreemrechtse Turkse Grijze Wolven, de regering van Erdogan en maffiamilieus die zich inlaten met drugs, prostitutie en wapenhandel.

« De geboorte van dit soort gewelddadige en gewapende islamitische bendes in het hart van Europa vormt vandaag een bron van groeiende bezorgdheid bij de inlichtingendiensten, in het vooruitzicht van interetnische conflicten tussen “ islamofobe ” en islamitische groepen. Men beseft dat het spook van een burgeroorlog perfect kadert in de doelstellingen van Islamitische Staat, dat via zijn media de Europese moslims aanspoort om dit soort gewelddadige gangs in het leven te roepen. »

Alexandre Del Valle, La stratégie de l’intimidation, Parijs, 2017, pp. 288-291

* * *

Het gevaar van de islam zal blijven toenemen zolang wij ontrouw zijn aan onze eigen godsdienst. Toen in 1870 de Pruisen de Fransen versloegen bij Sedan waren veel mensen dodelijk beangstigd. Sommigen trokken naar het klooster in Nevers waar de H. Bernadette Soubirous verbleef en vroegen haar om raad. « Ben je niet bang voor de Pruisen ? » vroegen zij. Waarop de heilige antwoordde : « Neen, ik ben enkel bang voor de slechte katholieken. »

Hij is verrezen ! nr. 95, september-oktober 2018