15 NOVEMBER 2020

Zich naar het Paradijs laten voeren door de onbevlekte Maagd Maria

«Bevalligheid is ijdel, schoonheid bedrieglijk, enkel de vrouw die Jahweh vreest, verdient geroemd te worden…»

«Wat zelfs de meest zinnelijke man zoekt en eindeloos najaagt in voorbijgaande schoonheid is liefde, en in de liefde de edelmoedige tederheid, en in de tederheid de verheven deugden die de Wijsheid inspireert. Niemand zou voldoening kunnen vinden in een schoonheid die geen enkele waarheid uitstraalt. Wat daarentegen iedereen zoekt en wat Plato reeds begrepen had, is een overgang van lichamelijke schoonheid naar geestelijke volmaaktheid. Deze Weg bent u, Maria, vlekkeloze lelie in de met bloemen bezaaide tuin van Eden. U draagt in uw armen en toont ons de gezegende vrucht van uw maagdelijke schoot, Jezus, de ongeschapen Wijsheid» (abbé de Nantes).

In een reeks korte meditaties bedoeld om jongeren te doen verlangen naar de liefde voor de H. Maagd Maria en het bidden van veel rozenhoedjes voor hun redding en die van de wereld, stelt onze vader deze vraag: «Van welke vrouw houden jullie het meest? Als jullie me antwoorden “DE H. MAAGD MARIA”, als jullie zeggen “IK HOU VAN DE H. MAAGD MARIA”, dan is alles opgelost!

«Het volstaat overtuigd te zijn van de verschijningen van Lourdes en Fatima om de Vrouw te zien verschijnen, de volmaakte Vrouw, de Vrouw naar Gods welbehagen, en om door haar in verrukking te zijn en haar te beminnen. Dat is iets wat oneindig overstijgt wat Eva ontdekte in Adam en Adam ontdekte in Eva die naast hem sliep.

«Hij die graag het rozenhoedje bidt, voelt hoe zijn obsessie voor het vlees, de wereld en de duivel aan kracht verliezen en zal, afgezien van plots opstekende stormen, een man zijn die God zal liefhebben omdat hij de Maagd Maria liefheeft.

«Laat je door haar leiden. Zij is het die je zal binnenvoeren in het Paradijs van de heilige liefde, van de heilige naastenliefde. Jullie zullen in de H. Maagd Maria de uitgelezen goedheid, zuiverheid, heiligheid vinden van de Vrouw zoals zij uit Gods handen is ontstaan; en niet alleen als de beste, de mooiste, de meest wijze… maar als degene die boven alle anderen staat. Deze Vrouw zal op dat ogenblik jullie voorbeeld zijn, het model van jullie denken en doen.

«Zij is de Vrouw aan de voet van het Kruis, voortdurend verenigd met haar Heer Jezus Christus: VROUW, ZIEDAAR UW ZOON.Vrouw: een woord dat een intimiteit zonder weerga en de volheid van een onuitputtelijke liefde uitdrukt. Jezus vindt een grenzeloos welbehagen in haar, in al haar heerlijkheid, met al haar kronen. Hij richt zich tot haar op deze intieme manier waarbij zij alles kan vragen omdat Hij haar niets kan weigeren.

«De man kan niet leven zonder vrouw, dat is juist, maar slechts één enkele vrouw is in staat ons te bevrijden van elke ongepaste, ongeordende liefde en ons te bewaren in haar Hart dat zoveel charme bevat, méér charme dan in de harten van alle vrouwen samen. Zij alleen kan ons naar de Hemel brengen omdat ZIJ VAN DE HEMEL IS en tegelijkertijd Moeder is van alle kinderen van God, en dat is Maria.»

Broeder Bruno van Jezus-Maria
uittreksels uit de homilie van 18 februari 2006