2020

De wederzijdse Liefde in navolging van de H. Familie

De Kerk laat ons nadenken over een uittreksel uit de Brief aan de Romeinen. Hierin spoort Sint-Paulus zijn christenen aan tot beoefening van de naastenliefde door hen aan te raden «geen andere schulden te hebben dan die van de onderlinge liefde, want wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld». Laten we zien hoe die verrukkelijke liefde volmaakt beoefend werd door de H. Familie in Nazareth, het ongeëvenaard model voor onze gezinnen en kloostergemeenschappen.