2019

Het martelaarschap, voltooiing van onze roeping van dienstbaarheid voor het eeuwig leven

Het Evangelie van vandaag verhaalt ons het meningsverschil tussen Jezus en de Sadduceeën, die weigerden te geloven in de opstanding van de doden. Wat is het onderricht van de Kerk over ons leven na de dood en over de eeuwigheid die in de andere wereld op ons wacht? Luisteren we naar het onderricht van onze vader, abbé de Nantes, om ons geloof in de verrijzenis van de doden en in het eeuwig leven opnieuw bevestigd te zien.