goede vrijdag 10 april 2020

Medeleven met de onmetelijke smart
van de H. Maagd Maria

Laten we op deze Goede Vrijdag mediteren over die oceaan van lijden waarin de H. Maagd Maria ondergedompeld werd en begrijpen dat haar leven, zoals ons over Christus gezegd wordt in de Navolging, «een kruis en een langdurig martelaarschap geweest is».

We zijn bedroefd door al het lijden van Jezus in zijn wrede Passie, maar goed, het is de mens geworden Zoon van God, een atleet. Hij lijdt, maar het ligt in de natuur van de mens hindernissen te overwinnen, te vechten, zelfs als men moet sterven in groot lijden, als een aan God gebracht getuigenis.

Maar als het om het lijden van een vrouw gaat, lijkt dat onverdraaglijk. Zij die Jezus met een onnoemelijke fijngevoeligheid “Vrouw ” zal noemen, geheel onbevlekt, zuiver, stellen we ons vanuit haar natuur broos voor, maar toch is ze moedig als ze Jezus vergezelt tot aan de voet van het Kruis. Ze lijdt niet voor zichzelf, maar voor Hem. En het lijden dat men zelf draagt, is lichter dan het lijden van anderen waarvan men getuige is met grote liefde, grote genegenheid.

Wat zullen we dus doen om haar gezelschap te houden en te troosten op deze Goede Vrijdag?

Eenvoudigweg nederig al het mogelijke doen om in onze harten gevoelens op te wekken van medelijden, dankbaarheid voor het lijden dat ze, samen met Jezus, voor ons heil gedragen heeft als Middelares, Medeverlosseres en Helpster. Het is niet voor niets dat we haar voorstellen aan de voet van het Kruis met de H. Johannes. We moeten de H. Maagd Maria in onszelf onderdak verlenen om haar een zekere bescherming te geven zoals de H. Johannes gedaan heeft, dat wil zeggen: proberen in onze goddeloze wereld de devotie tot de H. Maagd Maria in stand te houden opdat ze nooit meer alleen aan de voet van het Kruis zou staan. Niet alleen dat, maar proberen zelf binnen te treden in dat mysterie om te wenen over haar smarten. Dat zal haar troosten.

Maar op welke manier ? Dat is heel eenvoudig. We hebben drie mogelijkheden:

1. In de communie die we gaan ontvangen uit geheel ons hart meeleven door onophoudelijk te mediteren over de onmetelijkheid van het lijden van de H. Maagd Maria, onze zo lieve, zo beminde Moeder aan wie we alles verschuldigd zijn. Ze heeft op vreselijke wijze geleden en als we Jezus in zijn Lichaam, Bloed, Goddelijkheid zullen ontvangen, zullen we eraan denken dat zij Hem vergezeld heeft en we zullen kunnen zeggen dat we van haar houden.

2. Het rozenhoedje van de droevige mysteries bidden.

3. Onze Kruisweg doen.

Gelukkig is er deze Kruisweg ! Wat een geluk dat de kruisvaarders te Jeruzalem, in het Heilig Land dat ze vereerden en waar Jezus geleefd en geleden heeft, die Kruisweg ontdekt hebben, waarvan het spoor dwars door de stad loopt. We zullen hem doen met geheel ons hart.

En omdat ons hart beperkt is, zullen we met het gevoel van onze onmacht die Kruisweg opdragen aan Jezus en Maria, als troost voor alle zonden, voor hen die niet aanvaarden hun kruis te dragen, wat nochtans hun redding zou zijn. En opdat Jezus en Maria, die het moe worden te zien dat de wereld zich op geen enkele manier bekeert, uiteindelijk beslissen zomaar een groot gebaar van barmhartigheid te stellen, uit zuivere liefde voor een mensheid die het niet verdient, opdat ze gered zou worden.

Abbé Georges de Nantes
Uittreksels uit homilie van 29 maart 1996