Hij is verrezen !

N° 129 – Mei-Juni 2024

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging
II. «Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus»

Hoe stond Edward Poppe (1890-1924) tegenover de Vlaamse Beweging? Dat hij Vlaamsgezind was, staat buiten kijf en werd onterecht door zijn eerste biograaf, priester Odilo Jacobs, op bevel van kardinaal Mercier onder de mat geveegd. Zijn tweede biograaf, priester Fernand Van de Velde, was dan weer zelf zo’n vurige flamingant dat hij onze heilige allerlei opvattingen toedichtte die hij niet met de woorden van Edward zelf kon onderbouwen.