De Paus, plaatsbekleder van Christus

op aarde

«DE eerlijke katholieken worden sinds Vaticanum II in de tang genomen door twee verleidingen waartegen zij zich moeten verzetten. Ofwel alles aanvaarden, de chaos en het bederf van de eredienst, van het geloof en van de zeden, allemaal bevolen of toegelaten door een eensgezinde hiërarchie waarvan de Paus het hoofd is... Of alles in zijn totaliteit verwerpen, omdat het werkelijk te dwaas en te triest is en teveel kwaad doet, door een Kerk te verlaten die hen uitdaagt tot rebellie en die openlijk hun vertrek wenst. Deze beide gemakkelijke oplossingen, té gemakkelijke oplossingen, zijn zondig. Men verlaat de Kerk van Jezus Christus niet! Men sluit zich niet aan bij de modernistische Hervorming of bij de progressistische Revolutie! Wat is dan wel de oplossing? De oplossing is de Hervorming weigeren en tegelijkertijd in de Kerk blijven....» (abbé de Nantes).