Jezus Christus, onze God en onze broeder

«IK ben de wijnstok, gij de ranken.» Tussen Jezus en hen die in Hem geloven is er een intieme circulatie van leven, het levenssap van de wijnstok naar de ranken, vergelijkbaar met het bloed in onze aderen. Zoals Jezus in de Vader is, zijn wij in Hem, als ranken aan de wijnstok. Zoals de Vader zijn Zoon liefheeft, zo heeft de Zoon zijn discipelen lief. Tussen Hem en hen is er een uitwisseling van leven en liefde. De uitwisseling van leven is liefde. Het is het goddelijke leven» (abbé de Nantes, 1958).