De Onbevlekte Ontvangenis, 
ons aller Moeder, voor altijd

«GOD is Liefde en het voorwerp van die liefde is de Persoon van de Onbevlekte, bij de aanvang van de eeuwen door God in zijn Heiligheid geconcipieerd. Het is aan haar dat Hij het eerst heeft gedacht, zelfs vooraleer Hij Adam en Eva schiep en de daarna volgende geslachten. Zij werd “uitgedacht” door God, Vader en Zoon, in hun H. Geest en van in alle eeuwen.

«Het Onbevlekte Hart van Maria, gloeiend brandpunt van "rondom omgaande liefde", is de bron van een onafgebroken beweging van wederzijdse affectie en toewijding, een liefde die overloopt van het leven binnen de Drie-ene God in het Hart van Maria en er weer naar terugkeert. Elke ziel die verlangt daar deel van uit te maken, wordt er door aangetrokken. De vrucht van die liefde is de verhoopte oogst van alle menselijke wezens of tenminste toch hen die God onze Vader voorbestemd heeft om kinderen van Maria te worden. Want het is aan haar dat God heel de orde van de barmhartigheid toevertrouwd heeft.»

uit punt 3 van de 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte