De sacramenten

« De sacramenten vormen een noodzakelijke verlossing om de schuldige mens te redden, door hem te onttrekken aan zijn staat van zonde en zijn toestand van rebel. De genade is geen onvoorwaardelijk “ goddelijk leven ”, het is een heilige energie om de mens zijn allereerste roeping terug te schenken, een nieuwe toestand die de oude verdrijft en die het de begenadigde mens mogelijk maakt op een goddelijke manier zijn nieuwe situatie te beleven: die van met de Vader verzoend schepsel. » 

abbé Georges de Nantes
CRC nr. 111, november 1976

4. Het doopsel, geboorte tot een nieuw leven

Geloven in Jezus Christus en zich tot Hem bekeren om gered te worden, zijn de twee luiken van eenzelfde diptiek. Het leven dat Christus aan de wereld geeft, wordt geschonken door het doopsel; dat laatste vormt het eerste engagement van de gelovige op de weg van de bekering. De betekenis van het doopsel wordt ons onderwezen door Jezus en verder ontwikkeld door Sint-Paulus in zijn Brieven; de Handelingen tonen ons er de algemene praktijk van vanaf de stichting van de Kerk.