WIJ ZULLEN ALLEMAAL MOSLIMS ZIJN

Vervolgde christenen in Pakistan. Hoe lang nog vooraleer Europa aan de beurt is ?
Vervolgde christenen in Pakistan. Hoe lang nog vooraleer Europa aan de beurt is ?

DE Syrische dokter Nabil Antaki lanceerde onlangs een oproep aan paus Franciscus : « U bent de enige die iets kan doen om een einde te maken aan de verwoesting van ons mooie land, om de dood van honderdduizenden menselijke wezens tegen te houden en om de Syrische christenen toe te laten in hun land te blijven of ernaar terug te keren. »

Antaki is geneesheer en is directeur van één van de twee laatste hospitalen van Aleppo. Hij is van mening dat het « onmiskenbaar prestige » van de paus « de regeringen » ervan kan overtuigen op te houden met « het financieren en bewapenen » van de gewapende bendes in Syrië.

Neen, dokter, het prestige van paus Franciscus zal niet volstaan ! Het enige wat kan helpen is de tussenkomst van het Onbevlekt Hart van Maria, als de H. Vader zich verwaardigt gehoorzaam te zijn aan haar vragen : 1° het aanbevelen van de eerher­stellende devotie van de eerste zaterdagen van de maand voor de redding van de zielen ; 2° het verordenen aan alle bisschoppen op aarde om in eenheid met hemzelf Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart, voor de vrede in de wereld.

Want wij zijn in oorlog.

Omdat wij verraad hebben gepleegd aan ons christelijk, katholiek verleden, omdat wij de “ godsdienstvrijheid ” hebben afgekondigd, zullen wij slaven worden van de Islamitische Staat. Die controleert reeds een derde van Irak en de helft van Syrië. Binnen de grote rechthoek die zich uitstrekt tussen Mossoel, Bagdad, Damascus en Aleppo oefent IS alle functies van een onafhankelijke staat uit : defensie, politie, justitie ; het kalifaat slaat munten, regelt het economisch leven, de opvoeding en de gezondheid. Het heeft steunpunten van Libanon over Libië en de Sahel tot in Nigeria, waar Boko Haram aan IS trouw heeft gezworen. Dat alles is het mooie resultaat van de diabolisering van Bashar al-Assad, nadat hetzelfde was gebeurd met de Irakese leider Saddam Hoessein, de Servische president Slobodan Milo­sevic, de Afghaan Mollah Omar, de Soedanees Omar al-Bashir, de Libiër Moammar Kadhafi.

Waren die dictators verschrikkelijke tirannen ? In elk geval hadden ze allemaal een niet te verwaarlozen staat van dienst door iets te doen aan de gevolgen van de sacrosancte dekolonisering, die hun volk samen met de “ vrijheid ” het opperste geluk zou schenken...

Saddam stopte de verdere verspreiding van de revolutie van ayatollah Khomeini, die in Iran met onze medeplichtigheid [hij verbleef jarenlang in ballingschap nabij Parijs – nvdr] de sjah omverwierp. Milosevic stond borg voor de akkoorden van Dayton in het explosieve Bosnië. Mollah Omar, de leider van de Taliban, zorgde ervoor dat het verbod op papaverteelt in Afghanistan op het terrein nageleefd werd. Wat generaal al-Bashir betreft, de huidige president van Soedan, hij leverde de terrorist Carlos aan Frankrijk uit en bood de VS aan om hetzelfde te doen met Osama bin Laden, maar Washington weigerde... Ook Khadafi had zijn nut : wij danken hem het opdoeken van het nucleair netwerk van A. Q. Khan, de “ vader van de Pakistaanse atoombom ”, en het afblokken van de clandestiene Afrikaanse immigratie richting Middellandse Zee.

HET TRIESTE VOORBEELD VAN MALMÖ

Malmö, met 300.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zweden, is voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar een mislukte integratie van islamitische immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30 % van de inwoners moslim is, lijdt onder een ware explosie van antisemitisme en criminaliteit. Hele wijken zijn in handen van jeugdige moslimbendes. De helft van de joodse bevolking is al uit de stad gevlucht. « Het Simon-Wiesenthalcentrum in Los Angeles gaf al in 2010 aan Joden het reisadvies om Malmö te mijden. Het herhaalde deze waarschuwing vorig jaar » (CBS News, 22 mei 2015).­

Zweden heeft een heel genereuze immigratiepolitiek. Politieke correctheid maakt dat alle problemen onder de mat geveegd worden.

De grootste Zweedse moslimorganisatie eist met de Koran in de hand dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt afgeschaft. De “ beledigende en zondige seksuele voorlichting ” moet verdwijnen, gemengde zwembaden moeten dicht en volgelingen van Allah dienen vrijaf te krijgen om het vrijdaggebed te kunnen bijwonen.

Het aantal autochtone Zweden dat zich tot de islam bekeert, bedraagt ondertussen meer dan vijfduizend en gaat in stijgende lijn.­

De Zweedse inlichtingendienst Säpo maakte in april bekend dat minstens 150 personen met de Zweedse nationaliteit naar Syrië getrokken zijn om voor IS te strijden. President Assad bevestigde in een interview : « De gevaarlijkste leiders van Islamitische Staat in ons land zijn Scandinaven » (Expressen, 18 april 2015).­

De twee enige personen die in staat zijn om de zaak van de vrede in de wereld vooruitgang te doen boeken, zijn paus Franciscus en Vladimir Poetin.

Het bewijs dat de Russische president de geo­politieke toestand in de wereld domineert ? Zonder hem heeft de G7 – de vroegere G8 waaruit Moskou in 2014 buitengesloten werd – niets te betekenen ! De 41ste top die na twee dagen discussie op 8 juni afliep, leverde geen enkele concrete maatregel op : noch inzake het indammen van de zich uitbreidende islam, noch met betrekking tot een dooi in het Russisch-Oekraïense geschil, noch om de wanhopige Afrikaanse vluchtelingen te helpen die verdrinken in de Middellandse Zee.

Nochtans waren verschillende politici uitgenodigd die netjes op democratische wijze verkozen waren : de presidenten van Nigeria, Senegal en Tunesië en de eerste minister van Irak. Zij mochten het licht van hun erva­ringen laten schijnen op de kwesties van de clandestiene immigratie en de strijd tegen het isla­mis­tisch gevaar – helaas, zonder dat het iets opleverde... 

«  EUROPA STERFT »

« Naar mijn mening beleeft Europa vandaag een periode die kan worden vergeleken met de middeleeuwen, toen nomadische volkeren hier aankwamen vanuit Azië. Hoe het nu zal worden ? Europa zal islamitisch worden, daar kan geen twijfel over bestaan. »

Die alarmerende woorden werden gesproken door de aartsbisschop van Warschau, Mgr. Henryk Hoser, in een gesprek met radiozender RMF 24 (september 2015).

« Indien de trends niet wijzigen, indien de Europese geboorteratio onder de vervangingsratio blijft, dan zal Europa islamitisch worden en zullen christenen een rol vervullen zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is. In een zee van moslims waren daar altijd kleine christelijke gemeenschappen die hebben overleefd. Hoewel, vandaag is het niet eens zeker dat ze zullen overleven. »

De aartsbisschop stelt vast dat het moderne Europa de godsdienst verwerpt en een moreel relativisme omarmt, waarbij het « een zelfmoordcultuur » propageert door te weigeren kinderen op de wereld te zetten. Mgr. Hoser legt de schuld bij de « decadente » Europeanen zelf, want de islam doet weinig meer dan een van de natuurwetten te volgen, die wil dat een leegte moet worden opgevuld. Europa sterft en de islam groeit. Volgens de aartsbisschop zal Europa dan ook volledig door de islam worden gedomineerd.

Donald Tusk, de nieuwe president van de Europese Unie, legde op de G7 uit dat er maar één aanpassing aan het absurde regime van de sancties tegen Rusland onder ogen kon gezien worden : de versterking ervan !

Het is niet erg duidelijk welk voordeel de bevolking van Oekraïne kan halen uit het feit dat er geen Franse kazen of Spaanse mandarijntjes meer in Rusland mogen ingevoerd worden. En zal het feit dat Moskou in de armen van China gedreven wordt een oplossing betekenen voor de schokgolf van de jihad die zich verspreidt over de voormalige Sovjetrepu­blieken ? In Tadzjikistan bv. is Goelmorod Khalimov, de voormalige leider van de elitetroepen, onlangs toegetreden tot de rangen van het islamitisch kalifaat.

Polen groeit ondertussen uit tot een grote basis voor allerlei NAVO-wapentuig.

Bij de val van de USSR engageerde de Atlantische alliantie zich ertoe om geen permanente troepen onder haar vlag te installeren op het grondgebied van haar negen nieuwe bondgenoten, de voormalige vazalstaten van het Warschaupact. Die belofte geldt nog altijd, zo blijkt : « Er zijn geen permanente troepen in de letterlijke betekenis van het woord », aldus een hooggeplaatste militair van de Bundeswehr die anoniem wenst te blijven. « Maar sinds enige tijd worden er dagelijks oefeningen gehouden... »

Die vermomde « versterkingen » beschikken zelfs over een virtueel hoofdkwartier : dat van het Multi­nationaal korps noordoost in Szczecin (Stettin) in West-Pommeren. De Amerikanen zijn er baas sinds 2006. Het doel is om van Szczecin de uitvalsbasis te maken van de vijfduizend manschappen van de strijdmacht die de NAVO op minder dan een week wil kunnen ontplooien als speerpunt van een oorlog... Een oorlog van wie tegen wie ? De ambassadeur van de VS bij het Vaticaan heeft op die vraag een ondubbelzinnig antwoord gegeven door de H. Vader op te roepen tot het veroordelen van « de Russische steun aan de opstandelingen » in het oosten van Oekraïne. Maar paus Fran­ciscus wil geen partij kiezen in deze « oorlog tussen christenen » (4 februari 2015) en nodigde de Grieks-katholieke bisschoppen nadrukkelijk uit om zich te onthouden van « het promoten van een concrete politieke actie ». Ze kunnen zich beter toeleggen op « de verdediging van de gezinnen, de armen, de werklozen, de zwakken, de zieken, de ouden van dagen, de gehandicapten en de vluchtelingen » (ad limina-bezoek van de bisschoppen van Oekraïne, 20 februari 2015).

Twee dagen tevoren had de paus zijn zevende catechese over het gezin gewijd aan « de schoonheid van de broederlijke band » waarover de psalmist dicht : « Zie hoe goed en lieflijk het is als broeders eendrachtig samen te zijn » (Ps 132, 1).

« De menselijke ervaring van broeders en zusters te zijn is door Jezus Christus tot haar volheid gebracht, door ze op te nemen in de trinitaire liefde en ze zodanig te ontwikkelen dat ze veel verder gaat dan de banden van de familie en de muren van het onbekende kan overstijgen... De christenen gaan inderdaad de armen en de zwakken tegemoet, niet om aan een ideologisch programma te gehoorzamen, maar omdat het woord en het voorbeeld van de Heer ons zeggen dat wij allemaal broeders zijn. Dat is het beginsel van de liefde Gods en van elke rechtvaardigheid onder de mensen. »

Het Kremlin liet zich lovend uit over het « evenwichtig standpunt » van de paus in het Oekraïens conflict. En een Vaticaanse bron benadrukte dat « de H. Stoel begrijpt dat een oplossing van het conflict in Syrië onvermijdelijk via Rusland loopt » – iets wat we al honderd jaar weten, dankzij een hemelse bron ! – en dat het overigens de wens van het Moskouse patriarchaat is om nauwer met het Vaticaan samen te werken ter bescherming van de oosterse christenen (La Croix, 10 juni 2015).

Elke dag vragen de christenen in het Midden-Oosten zich af : « Waarom werden wij uit onze huizen verjaagd ? Waarom worden wij vervolgd ? Waarom moeten wij schrik hebben en moeten wij vluchten ? » (La Croix, 9 juni 2015).

Op 12 mei van dit jaar gaf paus Franciscus in zijn homilie het antwoord : « Het is precies morgen dat wij Onze-Lieve-Vrouw van Fatima vieren, die verschenen is om de overwinning op het kwaad te verkondigen. Met zo’n grote steun mogen wij niet bang zijn om onze zending verder te zetten. » Amen !

broeder Bruno van Jezus-Maria
Hij is verrezen ! nr. 78, november-december 2015

POETIN EN DE OORLOG IN SYRIË­

« Het doel van het Westen is maar al te duidelijk : Assad doen vallen » (broeder Bruno). De westerse “ democratische verblinding ” die Saddam in Irak omverwierp en Khadafi in Libië, met als enig gevolg chaos in beide landen en overname van de macht door islamistische fanatici, richt zich sinds geruime tijd ook op het regime van de « bloeddorstige dictator » (dixit Obama) in Syrië.

Ramzan Kadyrov, de president van het door Moskou gepacificeerde Tsjetsjenië, is heel duidelijk : « Vandaag is er geen twijfel meer dat het voornaamste doelwit van het Westen Assad is en niet de terroristische organisatie Islamitische Staat. Sinds de aanvang van de steun aan de Syrische oppositie door de VS en Europa en het begin van de luchtaanvallen op ISIS, is het vredesproces geen millimeter vooruitgegaan. Integendeel, de westerse strijdkrachten zorgen ervoor dat tienduizenden jonge mannen van over de hele wereld naar Syrië en Irak trekken » (25 september 2015).

Hij legt er ook de nadruk op dat het algemeen geweten is hoe Islamitische Staat zijn operaties financiert door de verkoop van aardolie uit de veroverde gebieden, maar dat niemand blijkbaar probeert om aan die handel een einde te maken. « Daarom hebben we alle reden te geloven dat de westerse coalitie in werkelijkheid IS helpt en versterkt, rechtstreeks of onrechtstreeks. »

Op 30 september gaf het Russische parlement aan Vladimir Poetin groen licht om het leger in Syrië in te zetten om het terrorisme écht te bestrijden. Dat gebeurde op verzoek van de Syrische president Assad zelf. Sergej Ivanov, hoofd van de Russische presidentiële organisatie, onderstreept dat, in tegenstelling tot de door Washington geleide coalitie die op eigen initiatief bommen uitgooit – zoals in Irak, zoals in Libië ! – de Russische tussenkomst gebeurt op vraag van het wettig gezag in Syrië en dus overeenkomstig de internationale wetten. Het feit dat duizenden inwoners van Rusland (vooral uit de Kaukasus) mee zijn gaan vechten in Syrië en « bij hun mogelijke terugkeer een bedreiging vormen voor Ruslands nationale veiligheid » is voor Poetin een bijkomende reden om actie te ondernemen.

Op dezelfde dag begon de Russische interventie. Poetin liet niet alleen bases van IS bestoken en uitschakelen, maar ook van andere terroristische groeperingen die Assad bestrijden : het al-Nusrafront (de regionale tak van al-Qaeda), het Islamitisch Front (dat bewapend en gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië en overal waar het kan de sharia oplegt) en het Vrij Syrisch Leger (de zgn. “ rebellen ”, vandaag nog slechts een verzamelnaam voor een groot aantal milities die volledig geïnfiltreerd zijn door islamextremisten). De woedende reacties van de VS zeggen genoeg over hun dubbel spel... Op 1 oktober schakelden de Russen trouwens een kamp van “ rebellen ” uit « die nota bene door de CIA waren opgeleid ; in het grootste geheim had de Amerikaanse geheime dienst die strijders in Qatar en in Saoedi-Arabië getraind » (De Standaard, 3 oktober 2015).