65. De uitvindingen van de duivel:
de Internationale

Satan rukt op met tegenstrijdige sprongen, maar hij leidt het spel met een verschrikkelijke logica. Eerst zette hij de volkeren ertoe aan om het juk van naties en gevestigde rijken af te werpen, in naam van het heilig recht op autonomie: zonder die zelfstandigheid zou er voor niemand geluk of zaligheid kunnen bestaan. Nu overtuigt hij hen van de noodzaak om af te zien van hun soevereiniteit en hun lot in de handen te leggen van reusachtige mondiale organisaties, om op te gaan in grote internationale gehelen: buiten die wereldwijde constructies kunnen zij zogezegd niet overleven!

1. In die opeenvolgende en tegenstrijdige theorieën ontmaskert de falangist de samenhangende etappes van de Revolutie, die geleid wordt door duistere machten met het oog op hun overheersing van de wereld. Het grondbeginsel van de vrijmetselarij geeft er ons de sleutel van: Solve et coagula.

Door de opstanden van de volkeren tegen hun eeuwenoude instellingen en tegen de internationale verdragen zijn het de wettige gezagsdragers en de christelijke naties in hun onderlinge samenwerking die geviseerd worden en die men wil omverwerpen.

« SOLVE: maak de banden los die steunen op de natuur en de genade, die de door jou begeerde volkeren buiten je greep houden. » En wanneer die volkeren dan bevrijd zijn van het “despotisme” door hun soevereiniteit op te geven, in naam van de menselijke solidariteit en de vestiging van de vrede op aarde, zal heel de macht, heel de rijkdom, heel de werkelijkheid van de wereld in handen vallen van hen die deze slavernij al van lang tevoren voorbereid hebben.

« COAGULA: vervolgens zal je jezelf meester maken van al die naamloze individuen en volkeren die hun God en hun vorst zijn kwijtgespeeld; je zal er een toren van Babel van maken, toegewijd aan hem door wie je tenslotte de wereld regeert: Satan! »

2. De falangist weet dat het schijnbare gebrek aan samenhang van dit duivels plan in werkelijkheid een weldoordachte zaak met heel precieze doelstellingen verbergt. Hij zal het opzet bestrijden aan de wortel: het revolutionair nationalisme en zijn geheime tegenhanger, de internationale vrijmetselarij, samen met hun meest recente incarnatie, de globalisering. Daarom zal hij met al zijn energie als katholiek en met de hulp van Maria Middelares van alle genaden, met de steun ook van de traditionele wijsheid van de Kerk, de gevestigde orde verdedigen. Die weerspiegelt het goddelijk recht en is het resultaat van eeuwenlang ijveren voor rechtvaardigheid en vrede; zij is een feitelijke toestand van serene rust voor naties en rijken, zoals die wordt gewaarborgd door internationale akkoorden die de voorwaarden voor de vrede definiëren.

Tegenover elke zogenaamd religieuze, morele, juridische of wetenschappelijke ideologie zal de falangist de weldaad van de echte vrede stellen, die de vrucht is van historische rechten, bewezen diensten en bescherming tegen de gevaren die de gemeenschap van de naties bedreigden; een vrede van gezegend overleg, gegarandeerd door de scheidsrechterlijke beslissingen van de Plaatsvervanger van Christus, Opperste Koning en Heer.