150 PUNTEN VAN DE FALANX

EEN CHRISTELIJKE POLITIEKE LEER

GEEN enkele overtuigde gelovige kan in de grond genoegen nemen met het politiek regime waarin wij leven, een regime dat godsdienst en moraal met de voeten treedt door alles te laten bepalen door de dictatuur van de 51 %. Niets is heilig, niets is onaantastbaar, want over alles kan gestemd worden door een politieke klasse van partijcreaturen die schatplichtig zijn aan anonieme antichristelijke machten. Zo’n “democratie” is een aanfluiting van wat een echte volksvertegenwoordiging zou moeten zijn. Het is de karikatuur van een degelijk bestuur dat bekommerd is om het algemeen belang.

Er is een alternatief mogelijk. Dat alternatief, hierna verder uitgewerkt, is gebaseerd op de middeleeuwse christenheid die de Europese naties groot heeft gemaakt en die in een hedendaagse vorm moet gegoten worden.

De 50 politieke punten richten zich voor een groot deel op Frankrijk en zijn rijke traditie. Wij hebben er bewust niet aan gesleuteld omdat elk volk ze als leidraad en inspiratiebron zou moeten nemen om er vervolgens een eigen nationale invulling aan te geven.