150 PUNTEN VAN DE FALANX

EEN ECOLOGIE VOOR ONZE TIJD

150 punten van de falanx
150 punten van de Falanx

IN 2015 publiceerde paus Franciscus zijn "groene" encycliek «Laudato Si'», waarin hij de krijtlijnen wou uittekenen voor een integrale ecologie. Centraal staat de strijd voor de redding van de planeet, waarvoor alle mensen van alle godsdiensten en gezindten de krachten moeten bundelen.

Maar heeft Christus niet gezegd: «Zonder Mij kunt gij niets»? De katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw lanceert een vernieuwde versie van de ecologische doctrine die abbé de Nantes schreef, een leer die gegrondvest is op Jezus Christus en zijn Evangelie en die alle domeinen van het sociaal en economisch leven bestrijkt. Rode draad in deze ecologie is het relationisme, het inzicht dat de mens geen individu is, maar een netwerk van relaties.