24. De totale perversie: de MASDU

Sinds het begin zet Satan de hoogmoed van de verdorven mensen op tegen God, tegen Christus, tegen de Kerk. Onder zijn invloed vormen die opstandelingen “tegenkerken”, zoveel mogelijk met dezelfde structuur, maar tegengesteld van geest. Als zodanig kennen wij tegenwoordig de plutocratische vrijmetselarij, het totalitair racisme en het atheïstisch communisme. « Er zijn twee steden opgebouwd door twee vormen van liefde: één door de liefde voor God, die zichzelf veracht, en één door de liefde voor zichzelf, die God veracht » (Sint-Augustinus).

1. In onze apocalyptische tijden zijn echt perverse geesten op het krankzinnig idee gekomen om die tegenstrijdigheden te verzoenen: van de eredienst van Jezus Christus willen ze de grondslag maken voor de eredienst van de Mens; in de rechten van God willen ze de rechtvaardiging zien van de rechten van de Mens die zichzelf tot god maakt. Daar moesten de dromerijen van Lamennais, Sangnier en Maritain wel op uit lopen.

Een geweldige hervorming van de Kerk moet haar in dienst stellen van de wereldrevolutie, waarvan het doel is de vestiging van een universele democratie van rechtvaardigheid en vrede, gegrondvest op vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

2. Het ideaal van de nieuwe Kerk is de universele democratie, de bevrijding van de volkeren uit elke vorm van vervreemding, om zo het rijk van de mens in te stellen. Het middel is de geestelijke animatie van de massa’s door de verschillende religies en culturen, die hen dat integraal humanisme moeten inprenten. De geestelijkheid van alle gezindten en iedere partij met haar culturele schema’s en bijzondere religieuze symbolen zullen hun krachten bundelen om in allen hetzelfde geloof in de mens te vormen en de komst van de werelddemocratie te vergemakkelijken.

3. De Kerk, « de christelijke Kerken », ze zullen blijven bestaan – men belooft hen zelfs een gunstige positie – dankzij hun discrete maar doeltreffende dienst voor de zaak van de mens en de verovering van de aarde. Onze afgedwaalde herders, die deze nieuwe zending aanvaarden en vervuld zijn van de nieuwe geest voor de opbouw van het koninkrijk van de mens, willen van de Rooms-katholieke Kerk de belangrijkste en machtigste Beweging voor geestelijke animatie van de universele democratie maken: de MASDU (Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle). Dat zal concreet gebeuren door de christelijke prediking om te zetten in profaan-humanistische termen met het oog op de verspreiding van de democratie, waarin de vrede, de rechtvaardigheid en de vooruitgang het materieel en cultureel welzijn van heel de mens en alle mensen zullen verzekeren. De zuivere godsdienst zal er trouwens zijn sublieme plaats in behouden als individuele en culturele waarde. En hetzelfde geldt voor de eucharistische godsvrucht, de devotie tot de H. Maagd, de christelijke (of boeddhistische) contemplatie!

Maar alles wat dit grote akkoord in de weg staat, wordt systematisch aan de kant geschoven, overeenkomstig de methode van het liberaal-katholicisme. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat Vaticanum II, dat de Kerk met de wereld wou verzoenen, de Maagd Maria verwezen heeft naar het laatste hoofdstuk van de constitutie Lumen gentium over de Kerk, vermits het haar slechts een « ondergeschikte rol » wou toekennen!